Diploma d'Especialització en
Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials

7a Edició

Raons per fer el curs

Adquirir una formació específica per a la direcció i gestió de museus i equipaments de patrimoni cultural
Millorar les expectatives professionals i de flux cap a altres llocs de treball
Incorporar la perspectiva estratègica en la planificació i gestió del museu
Adquirir noves eines per a la millora dels processos de disseny i gestió dels diferents tipus de projectes

Presentació

El Postgrau en Direcció estratègica de Museus i Centres Patrimonials és una iniciativa promoguda per l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. L'ICRPC ha esdevingut un agent destacat en el disseny de l’oferta docent de postgrau de la Universitat de Girona perquè ha participat decisivament en el disseny del Màster de Patrimoni (especialitats en Patrimoni Cultural i Natural) de la UdG i el coordina. Aquesta experiència li garanteix una visió privilegiada sobre les necessitats formatives dels professionals que treballen en el Patrimoni –o aspiren a fer-ho. L’ICRPC està obert a coordinar, animar o col·laborar amb totes les iniciatives del seu àmbit que tinguin lloc a Catalunya. Tot i el seu vincle com a institut de recerca adscrit a la Universitat de Girona i la seva seu gironina, vol esdevenir un centre de recerca de referència al nostre país. És per aquesta raó que gràcies a la relació amb la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran es va advertir l’oportunitat de promoure l’actual Postgrau per atendre la demanda d’una formació específica per a professionals dels museus. El Postgrau es va començar a impartir el curs 2016-17 a Lleida (Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal), la segona edició del mateix es va fer a Girona (Facultat de Lletres), per tal d'atendre la demanda de professionals en una seu més propera als seus llocs de treball i residència. Per aquesta raó, la 3a i 4a edició s'han fet a Barcelona.

El Postgrau en Direcció estratègica de Museus i Centres Patrimonials és un curs de formació especialitzada adreçat en primera instància a professionals que dirigeixen i gestionen museus i equipaments de patrimoni cultural. El pla d’estudis no inclou els temes més característics i comuns dels màsters de patrimoni i museografia –que en la majoria dels casos aquests professionals ja han cursat–, sinó aquelles altres qüestions més específiques pròpies de la direcció i gestió dels museus.

La proposta d’aquest títol propi de postgrau té el seu origen en la demanda expressada pels professionals, directors de museus i centres patrimonials de les comarques de Lleida (de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran), de formació especialitzada en aspectes que formen part de la seva feina quotidiana i que no estan inclosos, o ho estan de manera molt general i marginal, en els postgraus i màsters específics sobre museografia. El Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya ha estat interessat en la posada en marxa d'aquesta titulació pel que suposa en la millora de la formació dels professionals dels museus. L'Associació de Museòlegs de Catalunya recolza igualment la proposta, així com l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.

Es tracta, per tant, d’una formació no adreçada a graduats, sinó a professionals vinculats amb equipaments culturals o titulats superiors amb formació de postgrau, que volen ampliar la seva formació en aspectes específics de direcció i gestió de museus i centres patrimonials. En aquest sentit, el postgrau contribueix a millorar les expectatives professionals de persones ja integrades en el món del patrimoni i dels museus, o encara no.

El postgrau forma en aquells àmbits propis de la direcció i gestió de museus i que abasten camps tan diversos com la legislació, la gestió econòmica i de recursos humans, la planificació estratègica, la comunicació i la projecció, el turisme, estudis de públics, les noves tecnologies o l’educació. No es tractaran des d’un punt de vista d’iniciació, perquè aquesta no és la demanda, sinó que estan enfocats en la majoria dels casos des de la perspectiva estratègica. Per tant, el Postgrau no s’ha de confondre amb una titulació de postgrau de museografia o de patrimoni.

Entitats promotores

Entitats col·laboradores

  • Diputació de Barcelona
    Diputació de Barcelona
  • Associació de Museòlegs de Catalunya
eventis