Diploma d'Especialització en
Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials

7a Edició

Requisits d'Admissió

– Titulació de postgrau en patrimoni, museografia o gestió cultural (màsters oficials, màsters propis, postgraus propis).
– En cas de no tenir titulació de postgrau en museografia, patrimoni o gestió cultural, es demanarà una experiència professional en el camp dels museus i centres patrimonials d’un mínim de 2 anys (caldrà adjuntar el currículum vitae en el formulari d'inscripció)

NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Matrícula

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web de la Fundació UdG.

Preinscripció: a partir de l'1 de juny i fins a un mes abans de l'inici del curs.
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 350 € que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
- Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

eventis